زنجبیل برای پیشگیری از آسیب های ورزشی ، ۵ روش استفاده |هورآن

زنجبیل برای پیشگیری از آسیب های ورزشی

اغلب در نتایج مطالعات مختلف حیطه فعالیت ورزشی و مصرف مکمل های گیاهی تناقض هایی وجود دارد، اما هدف از مطالعه حاضر تحت عنوان اثر گیاه دارویی زنجبیل بر پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از فعالیت‌های ورزشی که طی یک مطالعه فراتحلیلی انجام شده است، تجمیع نتایج متناقض چندین تحقیق انجام شده درباره اثربخشی این گیاه بر پراکسیداسیون لیپیدی در فعالیت ورزشی است.

زنجبیل


نتیجه‌گیری انجام شده نشان می‌دهد، در بررسی پاسخ‌ها به انجام فعالیت ورزشی همراه مکمل یاری با زنجبیل، احتمالا بین سازوکار دفاع ضداکسایشی در مقابل فشار اکسایشی ناشی از تمرین پاسخ متناسبی به دست می‌آید و مصرف این مکمل موجب کارآیی مطلوب‌تر دستگاه ضداکسایشی می‌شود.


بنابراین، مصرف مکمل گیاهی زنجبیل با هدف افزایش ظرفیت تام ضداکسایشی و کاهش فرایند مضر پراکسیداسیون لیپیدی متعاقب فعالیت‌های ورزشی به ورزشکاران توصیه می شود، به ویژه پس از فعالیت‌های ورزشی پر شدت یا طولانی‌مدت که میزان تجمع رادیکال‌های آزاد به شکل تصاعدی در سطح غشاء و سایر دستگاه‌های بدن افزایش می‌یابد، مکمل یاری با زنجبیل یا سایر منابع گیاهی حاوی آنتی‌اکسیدان بالا می‌تواند با هدف پیشگیری از تخریب دستگاه‌های مختلف بدن، آثار سودمند زیادی را در پی داشته باشد.

زنجبیل برای پیشگیری از آسیب های ورزشی


بر اساس مستندات ارائه شده و با در نظر گرفتن جوانب احتیاط می‌توان به ورزشکاران پیشنهاد کرد به منظور جلوگیری از افت ظرفیت ضداکسایشی و بروز استرس اکسیداتیو ناشی از انجام فعالیت های ورزشی شدید با هدف پیشگیری از آسیب‌های جسمانی و بهبود سطح اجرای ورزشی از مکمل یاری با زنجبیل، قبل و بعد از فعالیت ورزشی بهره ببرند.

یافته‌های پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد مصرف توأم چندین مکمل آنتی‌اکسیدان تأثیر مطلوب‌تری دارد، البته نیم رخ ورزشکار (سن، تغذیه، سطح تمرین و آمادگی جسمانی) می‌تواند در تجویز نوع و میزان مصرف مکمل‌های گیاهی تأثیرگذار باشد.

بشتر ببینید
راهکار‌های مفید برای کاهش وزن و چربی سوزی با نوشیدن 5 چای مختلف

منبع: ایسنا

در انتها امیدواریم که از مطلب «زنجبیل برای پیشگیری از آسیب های ورزشی» خوشتان آمده باشد و نکات خوبی را از آن آموخته باشید. برای مشاهده‌ی سایر مطالب می‌توانید به سامانه جامع سلامت و بهداشت هوران مراجعه کنید.


۱۵ , شهریور ۱۳۹۹
یکدوسهچهارپنج
Loading...
در حال حاضر شما در وب سایت عضو نیستید