معرفی مشاغل-هوران

معرفی مشاغل-هوران

آرایشگری، ۱ هنر یا  ۱ حرفه ؟

یکدوسهچهارپنج
Loading...

آرایشگری یکی از شغل‌های بسیار ضروری در جامعه محسوب می‌شود که به طور مستقیم و غیرمستقیم نقش و تاثیر بسیار زیادی در سلامت جسمی و روحی افراد و همچنین پاکیزگی آن‌ها دارد. می‌توانیم بگوییم آرایشگرها هنرمندانی هستند که به هنر زیبا سازی افراد مشغول می‌باشند. برای ورود به این هنر فرد باید از دقت و […]

مشاهده ادامه